Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Ký hiệu xếp giá
697.933Hê-G
Dewey
697.933
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
684tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 08:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Không khí ẩm và chu trình lạnh của máy điều hòa nhiệt độ Chương 2: Thiết bị máy lạnh trong hệ thống điều hòa không khí Chương 3: Quá trình điều hòa không khí Chương 4: Tính toán quá trình điều hòa không khí Chương 5: Máy điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp Chương 6: Các hệ thống điều hòa không khí Chương 7: Thông gió, tiêu âm, lọc bụi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000418  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1079