Thư viện Lạc Hồng
Chiếu sáng tự nhiên & nhân tạo các công trình kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
729.28Ch-T
Dewey
729.28
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
162tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: Chiếu sáng tự nhiên Chương 3: Chiếu sáng nhân tạo nội thất Chương 4: Chiếu sáng công cộng Phụ lục 1: Màu sắc, cách đánh giá và tác động tâm sinh lý đối với con người Phụ lục 2: Độ rọi chiếu sáng nhân tạo trên mặt làm việc trong các gian phòng sản xuất Phụ lục 3: Tiêu chuẩn hệ số độ rọi tự nhiên trong các nhà sản xuất theo TCDX 29-68 Phụ lục 4: Bảng phân loại đèn Phụ lục 5: Hệ số lợi dụng quang thông Phụ lục 6: Hệ số dự trữ của đèn Phụ lục 7: Tiêu chuẩn độ rọi ở các đường phố
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000421  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 966