Thư viện Lạc Hồng
Âm học kiến trúc - cơ sở lý thuết & các giải pháp ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
729.29Am-T
Dewey
729.29
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
431tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về âm thanh Chương 2: Đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả Chương 3: Vật liệu và kết cấu hút âm Chương 4: Thiết kế âm học trong các phòng thích giả Chương 5: Sử dụng hệ thồng điện thanh trong các phòng thích giả Chương 6: Chống tiếng ồn trong thành phố Chương 7: Cách âm cho các kết cấu phân cách nhà cửa Chương 8: Chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000423  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1163