Thư viện Lạc Hồng
Khí hậu kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
720.551695 97Kh-T
Dewey
720.551695 97
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
225tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 09:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Khí hậu kiến trúc Phấn 2: Thiết kế cách nhiệt, cách âm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000424  Còn  Rỗi          
100000425  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 638