Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
720.551695 97 Ki-N
Dewey
720.551695 97
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1997
Mô tả
211tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 09:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quan hệ giữa khí hậu và kiến trúc Chương 2: Khí hậu nhiệt đới Chương 3: Kiến trúc truyền thống VN và những kinh nghiệm xử lý kiến trúc phù hợp với môi trường khí hậu VN Chương 4: Nguyên tắc thiết kế kiến trúc ở môi trường khí hậu nhiết đới ẩm Chương 5: Kiến trúc hiện đại với khí hậu nóng ẩm VN Chương 6: Một số nguyên tắc và giải pháp cấu tạo dùng trong kiến trúc phù hợp với môi trường nóng ẩm VN Chương 7: Giới thiệu một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa kiến trúc và khí hậu nóng ẩm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000426  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 475