Thư viện Lạc Hồng
Sáng tác kiến trúc

Ký hiệu xếp giá
720.1Sa-T
Dewey
720.1
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
152tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Định nghĩa kiến trúc, các yếu tố tạo thành kiến trúc và các khái niện về hình thức Chương 2: Ý nghĩa xã hội và yêu cầu của kiến trúc Chương 3: Ngôn ngữ và một số khái niện liên quan đến thẩm mỹkiến trúc Chương 4: Nguyên lý tổ hợp kiến trúc Chương 5: Lược tính phát triển hình thức không gian và nghệ thuật cấu trúc kiến trúc Chương 6: Phương pháp luận và tư duy sáng tác kiến trúc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000438  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 983