Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc và người kiến trúc sư qua các thời đại

Ký hiệu xếp giá
720.108Ki-Đ
Dewey
720.108
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
124tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Kiến trúc và người kiến trúc sư cổ Ai Cập và Lưỡng Hà Chương 3: Nền Kiến trúc và người kiến trúc sư thời Hy Lạp cổ đại Chương 4: Nền kiến trúc và các kiến trúc sư thời La Mã cổ đại Chương 5: Kiến trúc Bidăngtin Chương 6: Kiến trúc Trung thế kỷ và nột số kiến trúc Trung thế kỷ châu Âu Chương 7: Nghệ thuật Kiến trúc và người kiến trúc sư thời kỳ Văn nghệ Phục hưng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000440  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1114