Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
720.099 597Ti-N
Dewey
720.099 597
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
280tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 11:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Kiến trúc dân gian Phần 2: Kiến trúc VN từ thời dựng nước đến các bước thịnh suy phong kiến
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000441  Còn  Rỗi          
100000442  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1250