Thư viện Lạc Hồng
Kiến trúc cổ Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
720.959 7Ki-N
Dewey
720.959 7
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
216tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hoàn cảnh sản sinh và lược trình phát triển nền kiến trúc cổ truyền dân tộc VN Chương 2: Các loại hình kiến trúc cổ và dân gian VN Chương 3: Vật liệu và phương thức xây dựng kiến trúc cổ và dân gian VN Chương 4: Nghệ thuật trang trí, điêu khắc và màu sắc trong nền kiến trúc cổ VN Chương 5: Nghệ thuật bố cục tạo hình và những nét đặc trưng cơ bản của nền kiến trúc truyền thống VN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000443  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 105