Thư viện Lạc Hồng
Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc VN

Ký hiệu xếp giá
720.103 959 7Ba-N
Dewey
720.103 959 7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
102tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000447  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1337