Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử xây dựng đô thị Cổ Đại và Trung Đại phương Tây

Ký hiệu xếp giá
711.091 812Li-T
Dewey
711.091 812
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
296tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 04:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hình thức định cư thời tiền sử và nguồn gốc đô thị Chương 2: Đô thị thời kỳ cổ đại Chương 3: Đô thị thời kỳ Trung đại Chương 4: Đô thị thời kỳ Phục Hưng Chương 5: Đô thị thời kỳ Barocco Chương 6: Đô thị tại một số nước thuộc địa của châu Âu thế kỷ XVI, XVII, XVIII
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000457  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 387