Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn

Ký hiệu xếp giá
711.8Qu-T
Dewey
711.8
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
128tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 05:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư theo vùng đặc trưng Chương 3: Quy hoạch xây dựng hệ thống đường làng, xã Chương 4: Quy hoạch cấp nước Chương 5: Quy họach vệ sinh môi trường Chương 6: Các giải pháp thúc đẩy việc phát triển hạ tầng kỹ thuật làng xã
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000459  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1074