Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đô thị - có minh họa

Ký hiệu xếp giá
711Th-T
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
152tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 05:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đô thị và thiết kế Chương 2: Phạm vi và đặc trưng Chương 3: Nguồn gốc và lý luận Chương 4: Nhân tố và nguyên tắc Chương 5: Quá trình và kết quả Chương 6: Khai thác và quản lý Chương 7: Cảnh quan và không gian Chương 8: Giới thiệu ví dụ thực tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000460  Còn  Rỗi          
100000461  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1362