Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch vùng

Ký hiệu xếp giá
711Qy-V
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
200tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
22/07/2004 05:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng Chương 2: Sự hình thành và phát triển của quy họach vùng Chương 3: Những yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng vùng Chương 4: Những mô hình cơ cấu cư dân và định hướng phát triển vùng Chương 5: Quy hoạch xây dựng vùng Chương 6: Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000462  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1016