Thư viện Lạc Hồng
Vững bước trên con đường đã chọn

Ký hiệu xếp giá
335.41TK
Dewey
335.41
Xuất bản
2. - H.: Chính trị Quốc gia, 2004
Mô tả
458tr ; Tái bản có sửa chữa, bổ sung
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/04/2005 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần thứ nhất : KIÊN ĐỊNH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Phần thứ hai : ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CỦA CHÚNG TA Phần thứ ba : GIỮ VỮNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN DÂN CHỦ, BẢO ĐẢM NHÂN QUYỀN Phần thứ tư: GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Phần thứ năm: TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - LÔGIC PHÁT TRIỂN CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA Phần thứ sáu: THAY LỜI KẾT LUẬN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004512  Còn  Rỗi          
100004513  Còn  Rỗi          
100004527  Còn  Rỗi          
100004528  Còn  Rỗi          
100004532  Còn  Rỗi          
100004538  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1097