Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.3076Ky-D
Dewey
621.3076
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
187tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2005 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Mạch điện Phần 2: Máy điện Phần 3: Điện tử công suất và điều khiển máy điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004452  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1412