Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.3Ky-D
Dewey
621.3
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2002
Mô tả
241tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2005 03:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình Sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Khái niệm chung về máy điện Chương 6: Máy biến áp Chương 7: Máy điện không đồng bộ Chương 8: Máy điện đồng bộ Chương 9: Máy điện một chiều
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1279