Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ vi sinh ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
660.62Co-S
Dewey
660.62
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2000
Mô tả
223tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2005 03:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng hợp prôtiên bằng phương pháp vi sinh Chương 3: Công nghệ lên men Chương 4: Các quá trình thuỷ phân Prôtêin bằng phương pháp vi sinh Chương 5: ứng dụng công nghệ Vi sinh trong nông nghiệp Chương 6: Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Chương 7: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1838