Thư viện Lạc Hồng
Khoa học Quản lý - Tập I

Ký hiệu xếp giá
658.001Gi-T
Dewey
658.001
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
305tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/07/2005 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về logic học trong quản lý Chương 2: VậnLý thuyết hệ thống trong quản lý Chương 3: Tổng quan về quản lý Chương 4: Các quy luật trong quản lý Chương 5: Các chức năng quản lý Chương 6: Thông tin và ra quyết định trong quản lý
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004425  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1710