Thư viện Lạc Hồng
Marketing Cơ bản

Ký hiệu xếp giá
658.800 1 Ma-B
Dewey
658.800 1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1996
Mô tả
307tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/07/2005 08:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Môi trường Marketing Chương 3: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng cá nhân Chương 4: Nghiên cứu hành vi người mua đại diện các tổ chức Chương 5: Phân khúc thị trường và xác định cac 1thị trường mục tiêu Chương 6 :Chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing Chương 7: Chiến lược giá cả Chương 8:Chiến lược phân phối Chính sách phân phối trong hoạt động Marketing Chương 9: Chiến lược chiêu thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004462  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 973