Thư viện Lạc Hồng
Hỏi đáp và sử dụng e-commerce, e-mail, fax, internet

Ký hiệu xếp giá
004.692Ho-I
Dewey
004.692
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
322tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
14/07/2005 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1 : Internet ngày nay Chương 2: Định danh hướng Chương 3 :Công nghệ thương mại điện tử Chương 4 :Tạo các dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Đăng cai và hỗ trợ thương mại điện tử Chương 6: Tiếp nhận một chuyên khu thương mại điện tử Chương 7 : Gởi và nhận Fax Chương 8 : Giao kết Internet & email Chương 9 : Dùng Internet và Email
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004786  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1169