Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế đường đô thị

Ký hiệu xếp giá
711.7Qu-T
Dewey
711.7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
184tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/07/2004 07:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quá trình đô thị hóa và phát triển GTVT đô thị Chương 2: Mạng lưới đường đô thị - Phương tiện và tổ chức vận tải Chương 3: Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị Chương 4: Thiết kế Bình đồ, mặt cắt dọc và mặt cắt ngang đường đô thị Chương 5: Quy hoạch chiếu đứng Chương 6: Thiết kế chiếu sáng đường ô tô công cộng Chương 7: Tiếng ồn giao thông đô thị Chương 8: Thoát nước đường đô thị Chương 9: Thiết kế nút giao thông
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000467  Còn  Rỗi          
100000468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1225