Thư viện Lạc Hồng
Gởi người đang sống

Ký hiệu xếp giá
890 TK
Dewey
890
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1996
Mô tả
399tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/07/2005 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1 : Thế hệ chúng tôi đi theo Bác Hồ Phần 2 : Ngọn lửa cách mạng không bao giờ tắt Phần 3 : Gởi người đang sống
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004803  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 714