Thư viện Lạc Hồng
Information technology

Ký hiệu xếp giá
428.24024004D377
Dewey
428.24024004
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
39tr ; 30 cm
ISBN
9780194388269
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, công nghệ thông tin
Ngày cập nhật
16/07/2005 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The computer; The desktop; Using a word processor; Word processing: for and against; Storing data; Creating a folder; Saving files; The Internet; Research on the Internet; E-mail, telephones and the post; Mobile Phones; Writing e-mails; E-mail addresses and servers; Sending files over the Internet; Viewing and downloading files; Music on the Internet; Desktop publishing; Image editing; Reviewing websites; Designing Web pages; Multimedia; E-commerce; Chat rooms; Netiquette; Computer programming; Videoconferencing; Men, women and IT; Careers in IT.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004730  Thất lạc            
100004731  Thất lạc            
100004737  Thất lạc            
100004738  Thất lạc            
100004739  Thất lạc            
200000538  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 845