Thư viện Lạc Hồng
Going places: English for work anh travel. Study book one

Ký hiệu xếp giá
428.24L156
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Heinemann, 1995
Mô tả
127tr ; 28 cm
ISBN
9780435240400
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh du lịch
Ngày cập nhật
16/07/2005 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: Making contact Unit 2: Making arrangements Unit 3: Asking for information Unit 4: Making decision Unit 5: Revision Unit 6: The working world Unit 7: A business trip abroad Unit 8: Likes, dislikes, activities and routines Unit 9: Revision Unit 10: Talking about the past Unit 11: Solving problem Unit 12: Comparing Unit 13: Needs, intentions and requests Unit 14: Revision Word list
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004715  Thất lạc            
100004716  Thất lạc            
100004717  Thất lạc            
100004718  Thất lạc            
100004719  Thất lạc            
200000709  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1272