Thư viện Lạc Hồng
English knowhow. Student's book 3

Ký hiệu xếp giá
428.24 B6321e 3
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
138tr ; 28 cm
ISBN
9780194536851
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
16/07/2005 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: from me to you; in the limelight; by coincidence; a day’s work; the nature of things; make your mark; by design; special offer; mysteries and science; mind your manners; make or break; a laugh a day.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004690  Thất lạc            
100004691  Thất lạc            
100004692  Thất lạc            
100004693  Thất lạc            
100004694  Thất lạc            
200000705  Còn  Rỗi          
200001014  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 955