Thư viện Lạc Hồng
English knowhow. Workbook 2

Ký hiệu xếp giá
428.24 M4788e 2
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
77tr ; 28 cm
ISBN
9780194536813
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
16/07/2005 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: all work and no play; making sense; big screen, small screen; in the mind’s eye; stuff of life; interesting characters; trade and treasure; a taste of it; by land and by sea; hard to believe; down to earth; the right approach.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004682  Thất lạc            
100004683  Thất lạc            
100004684  Thất lạc            
100004852  Thất lạc            
100004871  Thất lạc            
200000686  Còn  Rỗi          
200001181  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 947