Thư viện Lạc Hồng
English knowhow. Workbook opener

Ký hiệu xếp giá
428.24 M2782e
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - New York: Oxford University Press, 2003
Mô tả
77tr ; 28 cm
ISBN
9780194536691
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
16/07/2005 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: a world of words; centered on language; take note!; familiar things; family network; buying power; day in, day out!; essential ingredients;in the neighborhood; fun and games; home phone; hot and cold; take care of yourself; it was fantastic!; extraordinary lives; let’s celebrate! answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004855  Thất lạc            
100004856  Thất lạc            
100004857  Thất lạc            
100004858  Thất lạc            
100004859  Thất lạc            
200000684  Còn  Rỗi          
200001027  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 150