Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Ký hiệu xếp giá
711Qu-T
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
258tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/07/2004 07:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm cơ bản về đô thị và Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Chương 2: Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị Chương 3: Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và XD đô thị Chương 4: Quy hoạch XD các khu chức năng trong đô thị Chương 5: Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị Chương 6: Quy hoạch cải tạo thành phố Chương 7: Quản lý quy hoạch và XD đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000472  Còn  Rỗi          
100000473  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 527