Blcu choice chinese text books for leaners ovrseas

Ký hiệu xếp giá
495.107 TR513QU
Dewey
495.107
Xuất bản
1. - Học Viện Ngôn Ngữ Bắc Kinh, 2005
Mô tả
65tr ; 29 cm
ISBN
7561904762
Ngôn ngữ
Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
18/07/2005 01:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 4. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 1. Giới thiệu vài nét về công ty TNHH-TM VLXD Tấn Đức 2. hững vấn đề chung CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH-TM VLXD TẤN ĐỨC 1. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 3. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004814  Thất lạc            
100004825  Thất lạc            
100004845  Thất lạc            
100004846  Thất lạc            
100004854  Thất lạc            
200000786  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1365