Thư viện Lạc Hồng
Sổ tay quy trình thống nhất về thiết kế quy hoạch đô thị

Ký hiệu xếp giá
711
Dewey
711
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
121tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/07/2004 07:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch tổng thể đô thị Phần 2: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch phân khu đô thị Phần 3: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch chi tiết đô thị Phần 4: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch hệ thống đất cây xanh đô thị Phần 5: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch cấp thoát nước đô thị Phần 6: Quy trình kỹ thuật thống nhất về phòng lũ ở đô thị Phần 7: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch cung cấp điện đô thị Phần 8: Quy trình kỹ thuật thống nhất về quy hoạch điện tín đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000476  Còn  Rỗi          
100000477  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1410