Thư viện Lạc Hồng
Mosaic 1. Reading: instructor's manual

Ký hiệu xếp giá
428.64P7426m
Dewey
428.64
Xuất bản
4. - New York: McGraw-Hill Contemporary, 2002
Mô tả
102tr ; 28 cm
ISBN
9780072481464
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, đọc
Ngày cập nhật
18/07/2005 02:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: new challenges; looking at learning; relationships; health and leisure; high tech, low tech; money matters; remarkable individuals; creativity; human behavior; crime and punishment; the physical world; together on a small planet reading placement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005072  Thất lạc            
100005073  Thất lạc            
100005074  Thất lạc            
100005075  Thất lạc            
100005076  Thất lạc            
200000689  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 238