Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch XD và phát triển điểm dân cư nông thôn

Ký hiệu xếp giá
711.554Qu-T
Dewey
711.554
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1997
Mô tả
159tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/07/2004 08:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn nước ta Chương 3: Cơ cấu tổ chức điểm dân cư nông thôn Chương 4: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường nông thôn Chương 5: Thiết kế quy hoạch XD điểm dân cư nông thôn Chương 6: Quy hoạch xã và cụm liên xã Chương 7: Tổ chức thiết kế quy hoạch XD và quản lý điểm dân cư nông thôn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000478  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 582