Doing second language research

Ký hiệu xếp giá
418.0072 B8783d
Dewey
418.0072
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
314tr ; 24 cm
ISBN
9780194371742
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghiên cứu
Ngày cập nhật
18/07/2005 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: 1. The nature of research; 2. Case study research: developmental research; 3. Introspection research: verbal protocols; 4. Classroom research: interaction analysis; 5. Descriptive statistics research: survey analysis; 6. Correlational research: language learning/teaching attitudes; 7. Quasi-experimental research: vocabulary learning techniques; 8. Course evaluation: combining research types.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005078  Thất lạc            
100005079  Thất lạc            
100005080  Thất lạc            
100005081  Thất lạc            
100005082  Thất lạc            
200000748  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 569