Thư viện Lạc Hồng
Proficiency masterclass. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24G922p
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2002
Mô tả
183tr ; 28 cm
ISBN
9780194329125
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
18/07/2005 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: in sickness and in health; written in the stars; safety and danger; small world; back to nature; culture vultures; only blesh and blood; the ties that bind; money makes the world go around; talking liberties; that’s entertainment!; all in the mind.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005090  Thất lạc            
100005091  Thất lạc            
100005092  Thất lạc            
100005093  Thất lạc            
100005094  Thất lạc            
200000683  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1687