Thư viện Lạc Hồng
Địa chất học - Cho kỹ sư XD và cán bộ kỹ thuật môi trường

Ký hiệu xếp giá
551 Đi-H
Dewey
551
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
260tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/07/2004 04:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Khoáng vật Chương 3: Đá Macma và quá trình Macma Chương 4: Đá trầm tích và quá trình trầm tích Chương 5: Đá biến chất và quá trình biến chất Chương 6: Cơ học vật liệu đá Chương 7: Kiến tạo, cấu trúc và lòng trái đất Chương 8: Động đất Chương 9: Phong hóa và xói mòn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000482  Còn  Rỗi          
100000484  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967