Thư viện Lạc Hồng
Cơ học đất

Ký hiệu xếp giá
620.1Cơ-Đ
Dewey
620.1
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
283tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 08:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các tính chất vật lý của đất và phân loại đất Chương 2: Các tính chất cơ học của đất Chương 3: Ứng suất dưới đáy móng và ứng suất trong nền đất Chương 4: Độ lún của nền đất Chương 5: Sức chịu tải của nền đất Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn Chương 7: Các thí nghiệm đất ở hiện trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000505  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1025