Cơ học đất cho đất không bảo hòa

Ký hiệu xếp giá
620.1 Cơ-Đ
Dewey
620.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
323tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 08:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu về cơ học đất không bảo hòa Chương 2: Tính chất và quan hệ các pha Chương 3: Các biến trạng thái ứng suất Chương 4: Xác định độ hút dính của đất Chương 5: Các định luật thấm Chương 6: Xác định hệ số thấm Chương 7: Dòng thấm trạng thái ổn định Chương 8: Các thông số áp lực lỗ rỗng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000506  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 504