Thư viện Lạc Hồng
Cơ học đá công trình

Ký hiệu xếp giá
620.1Cơ-T
Dewey
620.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
464tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 09:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Đặc điểm của nền đá Phần 2: Dự báo và giám sát trạng thái của đá Phần 3: Khai đào và giữ ổn định công trình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000523  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1148