Thư viện Lạc Hồng
Chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD đô thị

Ký hiệu xếp giá
624.15Ch-T
Dewey
624.15
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
217tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Những hiểu biết chung về công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất XD Phần 2: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chung cho khu đất XD đô thị Phần 3: Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000525  Còn  Rỗi          
100000526  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 620