Thư viện Lạc Hồng
Thực hành thiết kế chống động đất cho công trình XD

Ký hiệu xếp giá
624.176 2Th-D
Dewey
624.176 2
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1997
Mô tả
267tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 10:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những bài học từ thiệt hại động đất Chương 2: Chuyển động của nền đất Chương 3: Tính toán ứng xử của kết cấu Chương 4: Sự cô lập và các bộ hập thụ năng lượng Chương 5: Nguyên lý thiết kế Chương 6: Tiêu chuẩn thiết kế và tính toán lực ngang Chương 7: Tính toán kết cấu bêtông cốt thép Chương 8: Tính toán kết cấu thép Chương 9: Nền móng Chương 10: Khối xây Chương 11: Các cấu kiện phi kết cấu Chương 12: Những kết cấu không phải nhà cao tầng : Chỉ dẫn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000530  Còn  Rỗi          
100000532  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 939