Windows NT Server 4

Ký hiệu xếp giá
005.423 Win
Dewey
005.423
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
773tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2005 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Các chi tiết thay đổi từ windows Nt 3.5 Phiên bản Nt 3.51 NT 4.0 Một hệ số thông minh Để chọn lựa chính xác Chương II : Cài đặt windows Nt SEVER 4.0 1. Cách cài đặt chung Cấu hình phần cứng Các sự cố tiềm ẩn với các đĩa scsi và các con điều khiển Chương III : Cấu hình và quản lý hệ phục hồi 1. Giới thiệu các trình tiện Ích Nt 4.0 Các tác vụ tham số Quản lý các hệ đĩa Gán các tên ổ đĩa cho một bộ đĩa Chương IV : Cấu hình và quản lý mạng 1. các giao thức và các vấn đề liên quan Các bộ định tuyến Ip Chọn giao thức Chương V : Quản lý người dùng 1. Tài khoản khách viếng Bổ sung nhiều người dùng cùng một lúc Chương VI : Cá hệ tập tin 1. Tổng quát Sơ lược các hệ tập tin Nt Chương VII : Cấu hình và quản lý hệ khách Nt 4.0 1. Các hệ khách và các công cụ khách của Nt Tên nhóm làm việc Tên người dùng và mật hiệu Chương VIII : Các dịch vụ cho macintosh Các dịch vụ cho các tôpô mạng macintosh Các tham số định tuyến Xác lập các quyền thư liệu Chương IX : Sự dụng và quản lý máy in Chế độ bảo mật máy in Cài đặt và cấu hình các máy in Thay đổi các tính chất máy in Dùng chung và thôi dùng máy in Xóa các máy in Chương X: Quản lý và phòng bị tai họa 1. Duy trì các thiết bị băng từ Xác lập một chiến lược lưu dự phòng thành công Lu7u dự phòng các hệ mạng CHương XI: Tinh chỉnh các hệ phục vụ Nt và các mạng Hệ giám sát khả năng vận hành NT Giám sát khả năng vận hàng CHương XII: Hệ bảo mật 1. Hợp lệ hóa các đ7t5 đăng nhập bảo mật các tập tin hệ NT Bảo mật các ổ đĩa mềm trên một hệ phục vụ Quyền hạn người dùng Mật hiệu Các hạn chế đăng nhập
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 905