Thư viện Lạc Hồng
Cài đặt mạng máy tính tại nhà

Ký hiệu xếp giá
004.65Mang
Dewey
004.65
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
147tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/10/2005 10:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Những điểm cơ bản về mạng 1 Một số khái niệm phổ biến về mạng Loại và phân loại mạng Địa chỉ Chương II :Chuẩn bị linh kiện Liệt kê các thành phần cần mua Dụng cụ Chương III : Cài đặt mạng Lập kế hoạch Mau Thiết bị Cài đặt cáp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004778  Còn  Rỗi          
100005686  Còn  Rỗi          
100005687  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1079