Thư viện Lạc Hồng
Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
080330.658DI-N
Dewey
080330.658
Xuất bản
1. - H.: Hà Nội, 1998
Mô tả
99tr ; 29cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2005 11:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: Tổng quan về lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 1 Vai trò của ngành dịch vụ 2 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và phát triển kinh tế 3 Những yếu tố của dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cạnh tranh qucố tế 4 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 5 Dịch vụ ở Việt Na, Phần II: Phương pháp luận 1. Công việc chuẩn bị 2 Lựa chọn ngành sản xuất để nghiên cứu Phần III: Những kết luận chính về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Việt Nam 1 Kết quả nghiên cứu thực địa Kết Luận 1: nhận thức của nhà nước về vai trò của các dịch vụ Kết luận 2: dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt nam kết Luận 3: Chất lượng trung bình của những dịch vụ Kết Luận 4 Do quá chú ý đền ch6át lượng nên tình trạng tự dịch vụ quá cao Phần IV: Những điểm mạnh và thách thức đối với bảy lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ kinh doanh then chốt 1 So sánh giữa các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh then chốt 2 Dịch vụ hạch toán kế toán 3 Dịch vụ tin học 4 Dịch vụ tư vấn Phần V: Dự kiến chương trình công tác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh việt nam 1 Cơ sở cho một chương trình công tác dịch vụ hỗ trợ 2 Tóm lược các sáng kiến được đề xuất 3. Dự án đầu tư thí điểm được đề xuất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004475  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1391