Thư viện Lạc Hồng
Establishing a Venture Capital Firm In Vietnam

Ký hiệu xếp giá
080330.658DI-N
Dewey
080330.658
Xuất bản
1. - H.: Hà Nội, 1998
Mô tả
99tr ; 29cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2005 05:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of conttents Introduction Executivesummary A. Objectives of the study B. What is venture capital C. Venture capital in south east asia D. Supply of venture capital in Vietnam E. Demand for venture capital in Vietnam F Regulatory and legal framework G. Structures for venture capotal firms in Vietnam H.Findings and recommendations Next steps
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004483  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1009