Thư viện Lạc Hồng
Thí nghiệm hóa sinh

Ký hiệu xếp giá
080.572.028Ho-S
Dewey
080.572.028
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Dân lập Lạc Hồng, 2002
Mô tả
56tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2005 05:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Kỹ thuật an toàn thí nghiệm hóa sinh CHương I : Protin Chương II : Glucid Chương III: LIPID Chương IV: Vitamin Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 450