Thư viện Lạc Hồng
Écgônômi trong thiết kế và sản xuất

Ký hiệu xếp giá
185.7E-X
Dewey
185.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2000
Mô tả
56tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/10/2005 06:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I : Đại cương về Écgônômi Chương II : Một số đặc điểm sinh lý của con người trong hoạt động lao động Chương III: Chế độ lao dộng- nghỉ ngơi, chế độ dinh dưỡng Chương IV: Hoạt động trí óc Chương V: Đơn điệu, tần số thao tác, rối loạn cơ- xương Chương VI: Nhân trắc học Écgônômi CHương VII : Cơ sinh học Écgônômi Chương VIII : Các nguyên tắc V trong thiết kế công việc Chương IX: Các nguyên tắc V trogn thiết kế vị trí lao động Chương X: Écgônômi và màu sắc nội thất Chương XI: Écgônômi và chiếu sáng Chương XII : Écgônômi thiết kế sản phẩm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005117  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 957