Thư viện Lạc Hồng
Tính toán chính xác kết cấu trên máy tính

Ký hiệu xếp giá
005.276 90 Ti-T
Dewey
005.276 90
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
100tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/10/2005 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I : Tĩnh học kết cấu Chương I : Mở đầu- tính toán kết cấu theo phương pháp độ cứng Chương II : Tính toán ma trận độ cứng và tải trọng tương tương của thanh thẳng Chương III : Tính toán kết cấu cột và dầm liên tục Chương IV: Tính toán kết cấu thẳng Chương V : Tính toán kết cấu khôn gian Phần II : Động lực học kết cấu Chương VI : Phương trình dao động của thanh thẳng dưới dạng biên độ phức Chương VII : Dao động dọc của dầm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005115  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 538