Thư viện Lạc Hồng
KInh tế chính trị Mác-Lênin( đề cương bài giảng)

Ký hiệu xếp giá
335.412 Ki-T
Dewey
335.412
Xuất bản
Tái bản lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 1997
Mô tả
252tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/10/2005 08:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
KINH TẾ TƯ BÀN CHỦ NGHĨA Chương 1: Đối tượng kinh tế chính trị Mác Lênin Chương 2: Sản xuất hàng hoá Quy luật giá trị và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản Chương 3: Tư bản giá trị thặng dư.. Chương 4: Ba giai đoạn phát triển cuả CNTB .... KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005297  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1596