Thư viện Lạc Hồng
Máy xây dựng (phần bài tập)

Ký hiệu xếp giá
690.029Ki-D
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
102tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 02:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục bài 1: Lựa chọn động cơ điện và tính toán động học bộ truyền cơ khí Bài 2 : Tính toán lực kéo của ôtô vận tải Bài 3: Xác định các thông số cơ bản của băng tải Bài 4: Tính toán năng suất và số xe vận tại đổ phục vụ cho máy xác lật Bài 5 : Tính chọn các thông số của tời nâng Bài 6: Xác định năng suất ca của cần trực tháp Bài 7: Xác định tốc độ các chuyển động cơ bản của cần trục tháp và cần trục tự hành Bài 8: Xác định năng suất của cần trục kiểu cầu Bài 9: Tính toán lực kéo và năng suất máy ủi Bài 10: Xác định năng suất của máy cạp Bài 11: Lựa chọn máy đào, xác định năng suất của máy Bài 12: Xác định năng suất đầm nén của xe lu trơn Bài 13: Xác định năng suất kỹ thuật và công suất của máy nghiền má Bài 14: Xác định năng suất của máy trộ bêtông kiểu trộn tự do
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006391  Còn  Rỗi          
100007068  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2060